Technický dozor investora

  • Organizace přípravných prací, předání staveniště
  • Řízení a kontrola stavebního procesu
  • Technická kontrola předávaných dílčích činností zhotovitele
  • Zajištění procedury vzorkování materiálů
  • Kontrola plnění časového harmonogramu
  • Zajištění zapracování změn investora v rámci realizace
  • Management změn a dodatků projektu a stavební činnosti
  • Finanční kontrola stavby (kontrola dílčí fakturace)
  • Technická a finanční kontrola víceprací/méněprací stavby
  • Zajištění informovanosti investora