Projektový management

 • Zpracování investičního záměru stavebníka
 • Zajištění výběrového řízení externího architekta, projekční kanceláře
 • Zajištění smlouvy o dílo na projekční práce
 • Zajištění vyhotovení architektonické studie včetně odhadu ceny díla
 • Vyhodnocování investičních záměrů
 • Spolupráce s projektantem, technické konzultace a kontrola jeho činnosti
 • Jednání se všemi dotčenými účastníky investičního záměru, příslušnými úřady
 • Poradenství v průběhu výběrového řízení
 • Koordinace projektanta ve všech fázích projekčních prací
 • Kontrola projektu
 • Návrh alternativních technických řešení
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Řízení projektového týmu
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Návrh smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora
 • Zajištění koordinátora BOZP
 • Koordinace architekta a dodavatele stavby
 • Řízení kontrolních dnů stavby
 • Zajištění kontroly nákladů stavby, kontrola víceprací/méněprací zhotovitele stavby