Projekce

  • Geodetické zaměření
  • Kontrola projektů ve všech stupních realizace
  • Dokumentace pro získání územního rozhodnutí investičního záměru
  • Dokumentace pro získání stavebního povolení projektu
  • Tendrová dokumentace
  • Realizační dokumentace stavby