Inženýrské služby

  • Zajištění stavebně technických průzkumů před zahájením přípravné fáze projekce
  • Geodetické zaměření pozemku
  • Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
  • Zajištění územního, stavebního povolení
  • Zajištění závěrečné kolaudace projektu