Projektový (subdodavatelský) managment

  • Uvedená služba odpovídá rozsahu služeb „projektový managment“ bez přítomnosti generálního dodavatele
  • Koordinace a řízení všech subdodavatelů v průběhu realizace investičního záměru