Studie proveditelnosti

  • Prověření stavu a možností uvažovaných pozemků pro realizaci investičního záměru
  • Specifikace předpokládaných podkladů a průzkumů nutných pro další zpracování projektu
  • Souhrn požadavků investora, koordinace technických možností investičního záměru
  • Grafický návrh investičního záměru (situace, základní půdorysy, řezy, pohledy)
  • Časové ohodnocení projektu (vytvoření základního harmonogramu) - přípravná, realizační fáze investičního záměru
  • Vytvoření základního rozpočtu investičního záměru

Ukázka studie proveditelnosti:

Feasibility study 2020
Feasibility study 2020
Feasibility study 2020