BOZP

     BOZP služby: odborně způsobilá osoba dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

  • vstupní analýza stavu BOZP
  • vypracování plánu BOZP v přípravné nebo  realizační fázi stavby
  • ohlášení stavby na OIP, zastupování při jednání se státními orgány
  • vypracování návrhu systému BOZP
  • vypracování směrnic, řádů a technologických postupů
  • provedení a zajištění školení BOZP
  • Koordinátor BOZP na staveništi