BOZP

  • Zajištění koordinátora BOZP v průběhu přípravné i realizační fáze projektu
  • Vypracování plánu BOZP investora
  • Přítomnost koordinátora na stavbě, zajištění činností viz zákonné požadavky