inženýrské služby

Poptejte u nás inženýrské služby

více

Plánujete stavbu? Rekonstrukci?
Jsme Vaše správná volba.

technický dozor investora

Poptejte u nás technický dozor

více

projekce

Poptejte u nás projekci

více

služby

Studie proveditelnosti

Jedná se o technickou – ekonomickou analýzu investičního záměru. Studie obsahuje technické posouzení, základní výkresovou dokumentaci, harmonogram a rozpočet projektu.

více

Projekce

Zpracování projektu ve stupni územního nebo stavebního povolení. Zpracování realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.

více

Inženýrské služby

Zajištění jednání s dotčenými orgány státní správy. Zabezpečení získání územního, stavebního povolení. Vyřízení kolaudačního souhlasu pro realizovanou stavbu.

více

Projektový management

Organizace výběrového řízení všech subjektů podílející se na projektu. Zabezpečení časového a finančního plnění zadaného projektu. Organizace změnového řízení.

více

Projektový (subdodavatelský) management

Zabezpečení časového a finančního plnění zadaného projektu všech subdodavatelů. Organizace změnového řízení. Koordinace subdodavatelů stavby.

více

Technický dozor investora

Zastupování investora po celou dobu realizace investičního záměru. Technická kontrola všech činností.

více

BOZP

Zajištění koordinátora BOZP během projektu. Vypracování plánu BOZP.

více

O nás

text se připravuje

reference

reference